Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

WIOŚ-T.272.1.5.2018

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU DELEGATURY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ELBLĄGU - II

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu-II"

Termin składania ofert do dnia 07.11.2018 r. godz. 10:00 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 6 - Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 7 - Projekt umowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 8 - Rzuty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 10 - Przedmiar robót

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja_z_otwarcia_ofert

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPowiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

WIOŚ-T.272.1.4.2018

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU DELEGATURY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ELBLĄGU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu"

Termin składania ofert do dnia 17.10.2018 r. godz. 10:00 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 6 - Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 7 - Projekt umowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 8 - Rzuty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 10 - Przedmiar robót

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja z otwarcia ofert

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPowiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania

 

 

WIOŚ-T.272.1.3.2018

Dostawa materiałów zużywalnych i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: "Dostawa materiałów zużywalnych i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie"

Termin składania ofert do dnia 18.06.2018 r. godz. 10:00 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 - Projekt umowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 - Formularz asortymentowo - cenowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja z otwarcia ofert

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPowiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

 

 

 

 

 

WIOŚ-T.272.1.2.2018

Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, materiałów zużywalnych, pomocniczego sprzętu laboratoryjnego i sprzętu dozująego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: "Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, materiałów zużywalnych, pomocniczego sprzętu laboratoryjnego i sprzętu dozującego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie"

Termin składania ofert do dnia 17.05.2018 r. godz. 10:00 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 - Projekt umowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 - Formularz asortymentowo - cenowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja_z_otwarcia_ofert

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

 

 

WIOŚ-T.272.1.1.2018

Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: "Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego
dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie"

Termin składania ofert do dnia 18.04.2018 r. godz. 10:00

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 - Projekt umowy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedzi_na_zapytania_wraz_z_modyfikacją_SIWZ

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ

Zapoczątkowuje pobieranie pliku2_Odpowiedzi_na_zapytania_oraz_modyfikacja_SIWZ

Zapoczątkowuje pobieranie pliku2_Zmodyfikowany_Załącznik_nr_5_do_SIWZ

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik_nr_1_do_pyt_9

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja_z_otwarcia_ofert

Zapoczątkowuje pobieranie pliku Powiadomienie_o_unieważnieniu_części_postępowania

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPowiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

 

 

 

 

WIOŚ-T.272.1.8.2017

Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Delegatur w Giżycku i Elblągu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: "Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Delegatur w Giżycku i Elblągu".

Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 r. godz. 10:00

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 - Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 - Wykaz stacji paliw

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 - Projekt umowy dla części I

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 6 - Projekt umowy dla części II

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedzi na zapytania

Zapoczątkowuje pobieranie pliku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja z otwarcia ofert

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZawiadomienie o wyborze oferty

WIOŚ-T.272.1.7.2017

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5”.

 

Termin składania ofert do dnia: 07.08.2017 r., godz. 10:00.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 17.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2017 r.

 

Zapoczątkowuje pobieranie pliku Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II z dnia 01.08.2017 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.08.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Załącznik nr 7 – Projekt umowy.

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 9 –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót.

WIOŚ-T.272.1.5.2017

Dostawa czterokanałowego analizatora przepływowego do analizy fosforu ogólnego, fosforanów, cyjanków ogólnych, wolnych, indeksu fenolowego i azotynów w próbkach wód dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: „Dostawa czterokanałowego analizatora przepływowego do analizy fosforu ogólnego, fosforanów, cyjanków ogólnych, wolnych, indeksu fenolowego i azotynów w próbkach wód dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Olsztynie”.

Termin składania ofert do dnia  26.05.2017 r. godz. 10:00.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.06.2017r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2017r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 2 – Formularz oferty.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik nr 6 – Projekt umowy.

 

 

WIOŚ-T.272.1.4.2017

Wykonanie systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą oraz wykonanie robót remontowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: „Wykonanie systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą oraz wykonanie robót remontowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13”.

Termin składania ofert do dnia  22.05.2017 r. godz. 10:00.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZawiadomienie o wyborze oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja z otwarcia ofert z dnia 22.05.2017 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie pliku1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

Zapoczątkowuje pobieranie pliku2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapoczątkowuje pobieranie pliku3. Formularz oferty

Zapoczątkowuje pobieranie pliku4. Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zapoczątkowuje pobieranie pliku5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zapoczątkowuje pobieranie pliku6. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Zapoczątkowuje pobieranie pliku7. Projekt umowy

Zapoczątkowuje pobieranie pliku8 Dokumentacja projektowa - branża budowlana

Zapoczątkowuje pobieranie pliku9.1 Opis techniczny - branża teletechniczna

Zapoczątkowuje pobieranie pliku9.2 Rzuty

Zapoczątkowuje pobieranie pliku9.3 Schemat rozdzielnic

Zapoczątkowuje pobieranie pliku10.1 STWiOR - branża budowlana

Zapoczątkowuje pobieranie pliku10.2 STWiOR - branża teletechniczna

Zapoczątkowuje pobieranie pliku11.1 Przedmiar robót - branża budowlana

Zapoczątkowuje pobieranie pliku11.2 Przedmiar robót - branża teletechniczna

 

 

 

 

 

Wykonanie systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą oraz wykonanie robót remontowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony o nazwie: „Wykonanie systemu okablowania strukturalnego z dedykowaną siecią zasilającą oraz wykonanie robót remontowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13”.

Termin składania ofert do dnia  27.04.2017 r. godz. 10:00.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.04.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.04.2017

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.04.2017r.

9.3 Schemat rozdzielnic

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Oświadczenie o niepodleganiu wyklucz. i spełnianiu warunk.

2. Oświadczenie o przyn. lub br. przyn. do tej samej gr. kapit.

3. Formularz oferty

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych

5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

6. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

7. Projekt umowy

8 Dokumentacja projektowa - branża budowlana

9.1 Opis techniczny - branża teletechniczna

9.2 Rzuty

10.1 STWiOR - branża budowlana

10.2 STWiOR - branża teletechniczna

11.1 Przedmiar robót - branża budowlana

11.2 Przedmiar robót - branża teletechniczna

 

 

 

 

 

Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

WIOŚ-T.272.1.2.2017 Przetarg nieograniczony

Szczegóły na stronie: http://wios.ssdip.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-jb/wios-t-272-1-2-2017-przetarg-nieograniczony.html