Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5

30 marca 2017 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano Umowę o Dofinansowanie nr POIs.01.03.01-00-0084/16-00 Projektu pt. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę podpisali Artur Michalski Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Joanna Kazanowska W-M Woj. Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje termomodernizację budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu niewentylowanego nad garażem, regulacji instalacji co i cwu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy poziomu podpiwniczenia i parteru.

 

Budynek Giżyckiej Delegatury WIOŚ Olsztyn po przeprowadzonej termomodernizacji.

 

Wejście główne do budynku Giżyckiej Delegatury.

 

 

Budynek od strony garaży.

 

 

Budynek od strony wejścia głównego.