Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
29-03-2017 13:24 Brak

Informacja dla kandydatów do pracy w WIOŚ w Olsztynie


Szanowni Państwo,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że: aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy są zamieszczane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: nabory.kprm.gov.pl; oraz stronie internetowej WIOŚ w Olsztynie: Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniehttp://www.wios.olsztyn.pl/praca/ogloszenia-o-naborze/.

Urząd nie zamieszcza ogłoszeń na popularnych portalach dla poszukujących pracy i nie odpowiada za ich treść, stąd pozostawia bez rozpatrzenia dokumenty o pracę:

 - złożone do urzędu poza ogłoszonymi naborami oraz po upływie terminu składania aplikacji określonego w treści ogłoszenia,

- nie spełniające wymagań zawartych w ogłoszeniach.

Komisja Kwalifikacyjna przekazuje do dalszego etapu naboru tylko te aplikacje, które:

1) spełniają wszystkie wymagania niezbędne, zawarte w ogłoszeniu o naborze,

2) zawierają komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń.

3) spełniają najwięcej wymagań dodatkowych wymienionych w ogłoszeniu.

Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych, niekompletne i niepodpisane nie będą brane pod uwagę.

Nie jest możliwe uzupełnienie aplikacji po upływie terminu składania dokumentów. PROSIMY PAMIĘTAĆ O PODPISANIU LISTU MOTYWACYJNEGO, CV I OŚWIADCZEŃ