Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego i szybkiego reagowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych kompetencji i uprawnień w zakresie zapobiegania przestępstwom albo wykroczeniom przeciwko środowisku, które określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1479), uprzejmie informujemy,

że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Delegaturami w Elblągu i Giżycku

uruchamia od 01 stycznia 2019 r.

numer telefonu: 533-537-272

na który Państwo możecie zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami

w dodatkowych godzinach popołudniowych i nocnych: od godz. 15.00 do 7.00 (rano).

Natomiast w pozostałych godzinach od 7.00 do 15.00 dostępne są numery telefonów, jak do tej pory, w następujących siedzibach:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul. ks. W. Osińskiego 12/13 10-011 Olsztyn

Telefon sekret. 89 612-34-56 fax. 89 612-34-50

Delegatura WIOŚ w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Telefon: 601 823 210

Delegatura WIOŚ w Giżycku

ul. Łuczańska 5 11-500 Giżycko

Telefon 87-428-24-85

oraz inne nr telefonów dostępne na stronie internetowej: Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniehttp://www.wios.olsztyn.pl/kontakt/