Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Do zadań statutowych Laboratorium należy:

  • wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz na rzecz monitoringu środowiska,
  • współpraca z krajowymi laboratoriami referencyjnymi i specjalistycznymi laboratoriami regionalnymi w zakresie wdrażania systemów zarządzania , metod badawczych i wyposażenia pomiarowego,
  • uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych,
  • prowadzenie prac związanych z wdrożeniem nowych metod analitycznych i systemów kontrolno-pomiarowych,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swej działalności,
  • prowadzenie działalności usługowej w zakresie badań i pomiarów jakości komponentów środowiska, pomiarów emisji substancji lub energii do środowiska, wydawanie opinii w zakresie jakości środowiska, prowadzenie szkoleń i udzielanie informacji ekologicznych.

W celu wymiany doświadczeń, doskonalenia stosowanych oraz wdrażania nowych metod i technik badawczych oraz doskonalenia jakości, Laboratorium współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, z laboratoriami działającymi w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska oraz z innymi jednostkami prowadzącymi działalność o podobnym profilu.