Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Akredytacja Laboratorium

Laboratorium akredytowane

W latach dziewięćdziesiątych Laboratoria wdrożyły system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN 45001 i Przewodnika ISO/IEC nr 25. W 2002 roku dostosowały go do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Obecnie Laboratorium posiada system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007, PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium prowadzi stałą współpracę z Polskim Centrum Akredytacji (PCA) w celu potwierdzenia zgodności systemu zarządzania i kompetencji technicznych z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz doskonalenia swojej pracy. Poniżej przedstawiamy kopię dokumentu potwierdzającego akredytację Nr AB 805 Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, jego ważność można zweryfikować w wykazie podmiotów akredytowanych w internetowym serwisie Polskiego Centrum Akredytacji.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuCertyfikat PCA nr AB 805

Zakres akredytacji

Zakres akredytacji laboratorium badawczego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieNr AB 805, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), przedstawiono w zakładce Zakres Badań, i oznaczono symbolem "Q" w kolumnie "Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze*)"