Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500080673-N-2018 z dnia 13-04-2018 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541182-N-2018
Data: 06/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 000162381, ul. ks. W. Osińskiego   12/13, 10-011  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 612 34 55, e-mail administracja@wios.olsztyn.pl, faks 89 612 34 50.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-18, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych