Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650), która w art. 192 uchyliła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, prezentujemy zaktualizowany schemat procedur kontroli, prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.