Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
18-11-2021 14:25 Brak

Komunikat dotyczący pożaru w Przedsiębiorstwie „ML” Sp. z o.o. w Gronowie Górnym


Informujemy, że w dniu 18.11.2021 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zgłosiła telefonicznie pożar na terenie zakładu ML Sp. z o.o. ul. Berylowa 7, Grono Górne, z prośbą o wsparcie polegające na przebadaniu chmury dymu powstałego w wyniku pożaru.

Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie rozpoczęli rozpoznanie zanieczyszczenia powietrza, przy użyciu urządzenia RAPIDplus, w celu ewentualnego wykrycia i identyfikacji gazowych zanieczyszczeń chemicznych oraz toksycznych substancji przemysłowych w obrębie zaistniałego pożaru. Nie stwierdzono obecności niebezpiecznych substancji chemicznych występujących w bazie danych urządzenia pomiarowego RAPIDplus, tym samym nie potwierdzono zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Na zlecenie WIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze w Olsztynie Pracownia w Elblągu pobrała próby wód z kanału zbiorczego polderu Gronowo Górne do badań fizykochemicznych, celem zweryfikowania wpływu zdarzenia na środowisko wodne.

Jednocześnie wszczęto kontrolę interwencyjną zakładu ML Sp. z o.o. w zakresie sprawdzenia przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych. Ustalono, że utwardzony plac magazynowy o powierzchni 7 tys. m2 podzielony był na 6 sektorów, na których magazynowany był materiał w postaci odpadów o kodach 15 01 02 i 07 02 13 w ilości około 1 tys. Mg - głównie odpady pochodzące z drukarni, tj. tworzywa sztuczne polipropylenu i polietylenu.