Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
09-09-2021 14:27 Brak

Ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów


NIELEGALNE ODPADY 2021

8 września 2021 r. została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów NIELEGALNE ODPADY 2021.

„Zainaugurowaliśmy akcję mającą na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów w  różnej postaci. Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele polskich służb bierze w niej swój aktywny udział. Oprócz zwiększania wykrywalności istotne są konsekwencje, dlatego zwiększamy też kary dla przestępców środowiskowych” – poinformował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i   Środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej przy punkcie kontroli w Brwinowie.

W działaniach uczestniczyli Inspektorzy Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Łącznie zaangażowanych zostało aż 1195 osób wykonujących czynności kontrolne!

Na terenie całego kraju utworzono 103 wspólne punkty kontrolne, gdzie poddano kontroli łącznie 3819 pojazdów ciężarowych, z których to 1039 skontrolowanych pojazdów przewoziło różnego rodzaju odpady.

Ujawniono 13 nielegalnych transportów odpadów, w tym 4 nielegalne transporty przemieszczające odpady w strumieniu transgranicznym! Wobec ujawnionych podmiotów będą prowadzone dalsze działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zostaną podjęte właściwe działania sankcyjne zarówno na podstawie przepisów ochrony środowiska jak i przepisów kodeksu karnego.

„Wyniki przeprowadzonych działań wskazują, że wzrasta świadomość podmiotów wykonujących transport odpadów. Kontrolowane pojazdy w większości przypadków były prawidłowo oznakowane, a kierowcy posiadali wymagane dokumenty transportowe. Jednak mimo to nadal zdarzają się nielegalne transporty, w tym pochodzące z innych krajów.” – zaznaczył Krzysztof Gołębiewski Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ.

Stwierdzono również szereg nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym kontrolowanych pojazdów bądź sposobem zabezpieczenia przewożonego towaru, w wyniku czego służby dokonały zatrzymania dowodów rejestracyjnych oraz nałożyły grzywny w postaci mandatów karnych.

Prowadzone działania, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będą kontynuowane nadal na szczeblach regionalnych. Jak wskazał Minister Marek Chibowski – p.o.   Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

„Chcemy aby tego rodzaju działania, realizowane również w porach nocnych, stały się stałym elementem współpracy służb w zakresie ograniczania nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Skuteczne wyeliminowanie z ruchu nielegalnych transportów odpadów, to  faktyczne zmniejszenie miejsc ich porzucenia”.

 

W ramach ogólnopolskiej akcji „NIELEGALNE ODPADY 2021”, w dniu 8 września 2021 r. inspektorzy WIOŚ w Olsztynie oraz Delegatur w Elblągu i Giżycku wraz z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej oraz funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili wspólne działania, mające na celu walkę z nielegalnym transportem odpadów.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu punktach kontrolowano pojazdy ciężarowe i  przeprowadzano oględziny ładunku i weryfikację dokumentów.

Łącznie skontrolowano 59 pojazdów, spośród których 4 przewoziły odpady: biodegradowalne, skratki i  odpady poubojowe zwierzęce.

Ujawniono jeden nielegalny transport odpadów - z dokumentów wynikało, iż w dwóch kontenerach przewożone są odpady o kodach 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) oraz 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji), natomiast faktycznie przewożono wyłącznie odpady o  kodzie 20 02  01. Ustalenia dotyczące ww. transportu zostaną przekazane do WIOŚ właściwego miejscowo dla  podmiotów związanych ze sprawą.