Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
15-12-2017 10:00 Brak

Wizyta Pana Ministra Marka Haliniaka


W dniu 15 grudnia 2017 r. Pan Marek Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Delegaturę WIOŚ w Giżycku. Podczas wizyty w Olsztynie, Pan Minister miał okazję zobaczyć Laboratorium wraz z nowoczesnym sprzętem będącym na jego wyposażeniu, jak również nowo zakupiony budynek przy ul. Osińskiego 12/13. W Delegaturze WIOŚ w Giżycku zaprezentowano nowo oddany po termomodernizacji budynek, który został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 pt. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5” poddziałanie 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszanie emisyjności gospodarki. Wizyta była również okazją do omówienia istniejących problemów związanych z ochroną środowiska w województwie warmińsko-mazurskim.