Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
30-03-2017 12:54 Brak

Podpisanie umowy w NFOŚiGW


W dniu 30 marca 2017 r. w gmachu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A w Warszawie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pt.  „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5” w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszanie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę podpisali Pan Artur Michalski Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pani Joanna Kazanowska Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w uroczystości wzięli udział Pan Tomasz Olejniczak ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Pan Jacek Martun Kierownik Giżyckiej Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Całość kwoty realizowanego zadania wyniesie 530 tyś. zł.