Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
31-05-2017 13:34 Brak

Przemysłowe fermy


31 maja 2017 r. odbyła się konferencja nt. "Przemysłowe fermy zwierząt a ochrona  środowiska" zorganizowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, dotycząca wielkotowarowych ferm zwierząt, coraz częściej planowanych do realizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji wzięli m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, parlamentarzyści, licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządowych i rządowych, przedsiębiorcy oraz organizacje ekologiczne. Świadczy to o dużym zainteresowaniu tematyką przemysłowych ferm zwierzęcych oraz potrzebie bieżącej dyskusji o sytuacji, problemach i sposobach ich rozwiązywania.

Udział w konferencji wzięli również przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie: Pani Joanna Kazanowska Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Pan Michał Kontraktowicz Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pani Joanna Kazanowska wygłosiła referat nt. „Przestrzeganie decyzji określających warunki korzystania ze środowiska - dotyczy wielkoprzemysłowych ferm drobiu i trzody chlewnej”.

Konferencja była okazją do uporządkowania wiedzy w zakresie obowiązujących procedur i przepisów prawnych, a także roli poszczególnych decydentów w procesie planowania, realizowania i funkcjonowania inwestycji. Podkreślono dużą rolę organów samorządowych, których dobra polityka przestrzenna na terenie gminy, może być skutecznym działaniem ograniczającym lokalizowanie  przedsięwzięć o tak znacznej skali w miejscach wrażliwych przyrodniczo i blisko zabudowy mieszkaniowej.