Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
20-04-2017 13:30 Brak

Konferencja "Odpowiedzialność za środowisko"


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie objął patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Odpowiedzialność za Środowisko”, zorganizowaną w dniu 20 kwietnia 2017 r. przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pan  Tomasz Zalewski Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie wziął udział w konferencji, na której wygłosił referat nt. "Stanu powietrza w województwie warmińsko-mazurskim".

Celem konferencji było przeprowadzenie naukowej debaty umożliwiającej wymianę poglądów i doświadczeń na temat spójności instrumentów administracyjnoprawnych, cywilnoprawnych i karnoprawnych oraz aspektów ekologicznych szczególnie w zakresie oceny stanu środowiska. Obrady zostały przeprowadzone w ramach trzech bloków tematycznych:
1) Administracyjnoprawny obejmujący zagadnienia związane z systemem decyzji administracyjnych wymaganych w użytkowaniu i ochronie zasobów środowiska (pozwolenia, koncesje, decyzje środowiskowe itd.), a także instrumenty zarządzania środowiskiem stosowane w działalności gospodarczej np. norma środowiskowa ISO 14001.2) Karnoprawny i kryminalistyczny – w ramach tego panelu omówione zostaną zagadnienia dotyczące systemu sankcji karnych oraz metod wykrywania przestępstw przeciwko środowisku (zielona kryminalistyka).

3) Bioindykacja środowiskowa obejmująca zagadnienia prawne i metodyczne związane z oceną stanu zanieczyszczenia środowiska przy zastosowaniu wskaźników biologicznych.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProgram Konferencji