Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
09-06-2021 11:27 Brak

Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Ostróda II


W dniach od 19 maja do 02 czerwca 2021 r. Inspektorzy WIOŚ w Olsztynie, w  asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, przeprowadzili kontrolę interwencyjną w  związku ze zgłoszeniem dot. nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz spalania odpadów na prywatnej posesji.
Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 19 maja 2021 r. stwierdzono 1 samochód osobowy noszący ślady demontażu oraz 1 wrak samochodu. Ponadto na terenie posesji stwierdzono części pochodzące z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m.in.: akumulatory, zderzaki samochodowe, lusterka, lampy samochodowe, elementy układu zawieszenia, silniki, uszczelki, tworzywa sztuczne, zbiorniki paliwa, szyby samochodowe, opony, radia samochodowe, elementy karoserii, fotele, liczniki, kierownice. Dodatkowo stwierdzono miejsca spalania odpadów (kabli, tworzyw sztucznych) oraz miejsca zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, powstałymi wskutek prowadzenia demontażu pojazdów na nieutwardzonym gruncie.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia, za które wymierzono sankcje przewidziane przepisami prawa. Zostało również wydane zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące kontrolowanego do wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.