Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
09-06-2021 11:16 Brak

Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Ostróda


W dniach od 19 maja do 02 czerwca 2021 r. Inspektorzy WIOŚ w Olsztynie, w asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, przeprowadzili kontrolę na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w  związku z podejrzeniem prowadzenia demontażu pojazdów bez wymaganego uregulowania stanu formalno-prawnego na  terenie posesji w jednej z miejscowości na terenie gm. Ostróda. Kontrolę przeprowadzono bez  wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.
Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 19 maja 2021 r. stwierdzono, że na posesji znajduje się 61 pojazdów w różnym stopniu demontażu oraz uszkodzenia. Część z pojazdów nie nosiła znamion demontażu, część pojazdów była przeznaczona do naprawy, a stan niektórych pojazdów wskazywał, że od dawna nie były użytkowane. W sąsiedztwie ww.   pojazdów, bezpośrednio na gruncie, znajdowały się odpady z tworzyw sztucznych (przewody, paski klinowe, kable) oraz elementy układów wydechowych, tłumiki, katalizatory, przewody metalowe i in. W sąsiedztwie pojazdów stwierdzono dwa miejsca po spalaniu odpadów z  demontażu pojazdów, a także wypalania elementów silników elektrycznych. Na  terenie posesji widoczne były miejscowe wycieki olejów.
Podczas kontroli dokonano analizy posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, która wykazała, iż  13  pojazdów posiada ubezpieczenie OC na dzień 19 maja 2021 r.
W toku prowadzonych czynności stwierdzono naruszenia, za które zastosowano sankcje przewidziane przepisami prawa. Zostało również wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące kontrolowanego do wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Wystąpiono również do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszczęte zostanie postępowanie w  sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.