Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
08-03-2021 14:58 Brak

Nielegalny demontaż pojazdów


Wskutek anonimowego zgłoszenia podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdów, inspektorzy Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadzili w dniach 15.12.2020 r. i 21.01.2021 r. interwencyjną kontrolę na terenie prywatnej posesji w miejscowości Rogajny w gminie Pasłęk. W toku czynności kontrolnych potwierdzono prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na szeroką skalę.

Ujawniono 46 pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczonych do demontażu oraz duże ilości odpadów części samochodowych magazynowanych na łącznej powierzchni około 850 m2. Zidentyfikowano również miejsce wypalania odpadów tworzyw sztucznych na powierzchni ziemi. W toku prowadzonych czynności stwierdzono naruszenia, za które zastosowano sankcje przewidziane prawem. Zostało także wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące między innymi zaprzestania prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów oraz do usunięcia zgromadzonych odpadów z terenu posesji. Wystosowano również pisma do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie z wnioskiem o podjęcie stosownych działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Działania pokontrolne zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia są w toku.