Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
08-01-2019 10:20 Brak

Zmiany w strukturze organizacyjnej IOŚ


Szanowni Państwo,

na mocy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 r., poz. 1479) z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownicy wydziałów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stają się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach nowej organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, będzie funkcjonował Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (RWMŚ) oraz Oddział Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) w Olsztynie z Pracowniami w Elblągu i Giżycku. Obsługa automatycznych stacji pomiarowych prowadzona będzie przez pracowników CLB zatrudnionych w Olsztynie, w ramach Krajowej Sieci Monitoringu Powietrza. Telefony kontaktowe oraz adresy e-mail dostępne są w zakładce: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska oraz Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Olsztynie. Miejsca świadczenia pracy pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska nie ulegają zmianie.