Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Całodobowy telefon alarmowy (24/7)

Zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami. WIOŚ w Olsztynie wraz z Delgaturami w Elblągu i Giżycku tel: 533 537 272

Aktualności

Ogłoszenie
25 Lut
Ogłoszenie
Brak

Trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do dziewiątej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka...

[more]
NIELEGALNE ODPADY 2021
09 Wrz
NIELEGALNE ODPADY 2021
By:GIOŚ

Podsumowanie konferencji prasowej „NIELEGALNE ODPADY 2021”

[more]
Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Ostróda II
09 Cze
Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Ostróda II
Brak

W dniach od 19 maja do 02 czerwca 2021 r. Inspektorzy WIOŚ w Olsztynie, w  asyście...

[more]
Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Ostróda
09 Cze
Nielegalny demontaż pojazdów na terenie gminy Ostróda
Brak

W dniach od 19 maja do 02 czerwca 2021 r. Inspektorzy WIOŚ w Olsztynie, w asyście funkcjonariuszy...

[more]
Nielegalny demontaż pojazdów
25 Maj
Nielegalny demontaż pojazdów
Brak

Wskutek anonimowego wniosku, dotyczącego podejrzenia spalania odpadów, Inspektorzy Delegatury w...

[more]
Nielegalny demontaż pojazdów
08 Mar
Nielegalny demontaż pojazdów
Brak

Wskutek anonimowego zgłoszenia podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdów, inspektorzy Delegatury...

[more]

O inspektoracie

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Olsztynie. Na czele WIOŚ stoi Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dalej zwany Wojewódzkim Inspektorem. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w : Olsztynie, Elblągu i Giżycku. Dla poszczególnych jednostek określony jest zasięg wyznaczony (najczęściej) sąsiedzkimi powiatami, tj.:

WIOŚ w Olsztynie: powiat miasta Olsztyn, olsztyński, nidzicki, działdowski, szczycieński,  ostródzki, iławski, nowomiejski,

Delegatura w Elblągu: powiat miasta Elbląg, elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, 

Delegatura w Giżycku: giżycki, węgorzewski, olecki, gołdapski, piski, ełcki, mrągowski, kętrzyński,

Podstawą działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie jest ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 995) .Do głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska. Zadania IOŚ wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, będącego kierownikiem inspekcji, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.